De Biesboschfederatie

Belangenbehartiging watersportverenigingen Biesbosch en regio

HOME

De Federatie heeft ten doel het beschermen van de watersport en de recreatie op het water in de meest uitgebreide zin en de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten verenigingen in het werkgebied van de vereniging: de Biesbosch. Noodhulpkaart

Laatste nieuws, zie ingekomen post

 

Bestuur
Antwoord op zonering
Terugblik Biesboschvaantje

Problemen bedieningstijden van de sluizen rond de Biesbosch; meldpunt@biesboschfederatie.nl

Werkgebied “De Biesboschfederatie”
De Biesbosch of Biesbosch is de benaming voor een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, gelegen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en doorsneden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede. Het is een zoetwatergetijdengebied met kreken en wilgenvloedbossen. Aan oostzijde wordt het begrensd door het Land van Heusden en Altena. Het kan worden onderverdeeld in de Brabantse Biesbosch en de Hollandse Biesbosch, waarbij de laatste weer bestaat uit de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch. In 1994 werd de status van nationaal park toegekend aan het gebied. Het Nationaal Park De Biesbosch (kortweg ‘De Biesbosch’ ) is sindsdien een beschermd natuurgebied. Het gebied kent vele recreatieve mogelijkheden maar wordt ook gebruikt voor opslag van water voor de drinkwaterbereiding. Daarvoor bevinden zich er drie spaarbekkens; De Gijster (312 hectare), Honderd en Dertig (213 hectare) en Petrusplaat (106 hectare).

secretaris@biesboschfederatie.com